Hentec Industry Company
Địa chỉ: No.555 Qinfeng Road, Huashi Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, China
Post Code: 214421
Điện thoại: +86-510-86061388
+86-510-86215836
Mobile:+86-13861643436
Wechat: hentecchris
Fax: +86 -510-86215836
E-mail:chris@hentec.com.cn
Người phụ trách:
Mr. Chris Gong